Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd, nr. 8

Koudum, 8 juli 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Deze week is duidelijk geworden dat de regering zang en samenzang in kerken onder voorwaarden toestaat. Wel roepen onze kerk en onze overheid op tot voorzichtigheid. De uitwerking van deze voorwaarden en voorzichtigheid vindt u op de website van de landelijke kerk.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/

De kerk schrijft: “Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet. Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren.”
Als u wilt inschatten hoe de grootte en ventilatiemogelijkheden van uw kerkgebouw van invloed zijn op de veiligheid van samenzang in uw gemeente, vindt u een handig instrument in de rekenhulp op http://www.eerstehulpbijventilatie.nl/
Het Breed Moderamen van onze classis is dankbaar voor de geboden mogelijkheid om in sommige gemeenten weer samen te zingen. En stemt ook van harte in met de oproep tot voorzichtigheid. In onze classis hebben wij relatief veel kleine kerkgebouwen, is er gemiddeld een hoog aantal kerkgangers die in de risicogroep van kwetsbare ouderen vallen. Plaatselijk kunnen deze omstandigheden verschillend zijn, daarom kunt alleen uzelf de afweging maken of samenzang wel of niet veilig is in uw kerkgebouw. Bij gemeentezang is registratie altijd verplicht, dit omdat de overheid bij een uitbraak de kerkenraad contactonderzoek kan laten doen.

Inmiddels is ook duidelijk dat buiten zingen, en ook solo- en voorzang binnen, weinig risicovol zijn, mits u de bekende RIVM-voorwaarden en het protocol in acht neemt. Onze kerk adviseert bij zangers en blazers een afstand te bewaren van minimaal 3 en bij voorkeur 5 meter in de zangrichting tussen de musici en de gemeenteleden, in de kerk en buiten.

Wij vertrouwen dat u hiermee een verstandige en verantwoorde beslissing kunt nemen, en hopen en bidden dat er een vaccin of medicijn tegen het virus gevonden zal worden, zodat onbekommerd zingen voor ons allen weer mogelijk zal zijn.

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

 

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com